KOMUNIKAT!

W związku z trwającym stanem epidemicznym

U r z ą d   G m i n y   S k a r b i m i e r z

od dnia 03 listopada 2020r. do odwołania

będzie ZAMKNIĘTY DLA INTERESANTÓW   

Sprawy będą załatwiane WYŁĄCZNIE poprzez:

 

Podatki i opłaty lokalne: 50 8870 0005 2001 0031 2334 0002

Opłata skarbowa: 50 8870 0005 2001 0031 2334 0002

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 71 8870 0005 2001 0031 2334 0012 lub na indywidualne rachunki bankowe – informacja telefoniczna (77 40 46 600 wew.218)

__________________________________________________________________________________________________________________

TRANSPORT MIESZKAŃCÓW GMINY SKARBIMIERZ DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

telefon dla mieszkańców gminy w sprawie transportu do punktów szczepień  

880 653 170  tel. czynny od 800 do 1400

Z transportu mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeń lub mających trudności z dostępem do punktu szczepień np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.

Koordynator ds. szczepień –Małgorzata Kubik tel. 609 752 903