- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Panu

Andrzejowi Pulitowi

Wójtowi Gminy Skarbimierz

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

SIOSTRY

składają

 Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz

oraz Radni i Sołtysi Gminy Skarbimierz