- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Pani

    Małgorzacie Kowalskiej

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają

Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz

oraz radni i sołtysi