- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Pani

   Małgorzacie Kowalskiej

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarbimierzu oraz pracownicy