- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e

 

Informujemy, że dnia 21 czerwca 2019roku  Urząd Gminy Skarbimierz

będzie nieczynny.