- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Ogłoszenie – dni wolne

O g ł o s z e n i e

Informujemy, że dnia 24 grudnia i 27 grudnia 2019roku Urząd Gminy
Skarbimierz będzie nieczynny.