- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Spotkanie edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt  pn. „Kierunek FIO” wraz z gospodarzem Stowarzyszeniem Brzesko-Oławska Wieś Historyczna zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 31.03.2016r. (czwartek)
o godzinie 16.30 w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Olszance.
Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych
z terenu woj. opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.
Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo na stronie internetowej www.ocwip.pl [1] oraz www.dolinastobrawy.pl [2].
Zapraszamy na spotkanie