- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Zarządzenie w sprawie rozpopatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego plany, które wpłynęły w trakcie zawieszenie wyłożenia zgodnie z obwieszczeniem

Zarządzenie w sprawie rozpopatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego plany, które wpłyneły w trakcie zawieszenie wyłożenia zgodnie z obwieszczeniem [1].