Kondolencje

Pani Zofii Piotrowskiej wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki     składają Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz...

Kondolencje

Pani Zofii Piotrowskiej wyrazy współczucia z powodu śmierci MATKI składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz koleżanki i koledzy Urzędu...

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 01 czerwca 2018r.  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...