Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 04 maja 2018r.  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

Ogłoszenie

W dniu 04.04.2018 na parkingu Urzędu Gminy Skarbimierz znaleziono klucz wraz z pilotem. Klucz do odbioru znajduje się w sekretariacie UG...