ODKOMARZANIE

ODKOMARZANIE Informuje się mieszkańców Gminy Skarbimierz, że w dniach od  24 – 30 czerwca 2019r. w godz. ok. 19.30 do zachodu słońca...

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 21 czerwca 2019roku  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

Kondolencje

Pani Grażynie Burskiej wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...

Kondolencje

Panu Przemysławowi Włodarczyk wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki składają Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz...

Kondolencje

Panu Przemysławowi Włodarczyk wyrazy współczucia z powodu śmierci MATKI składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz koleżanki i koledzy...

Kondolencje

Pani Małgorzacie Adamczyk wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki  składają Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz...