Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 22 grudnia 2017r.  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

Kondolencje

Pani  Łucji Sochackiej wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...

Kondolencje

Panu Janowi Kulczyckiemu wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...

INFORMACJA !!!!

INFORMACJA  !!!!   W związku z trwająca przebudową drogi gminnej – ul. Brzeskiej w miejscowości Skarbimierz-Osiedle Urząd Gminy...