Kondolencje

Pani Celinie Dąbrowskiej wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki     składają Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz...

Kondolencje

Pani  Celinie Dąbrowskiej wyrazy współczucia z powodu śmierci MATKI składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e Informujemy, że dnia 02 maja 2017r. Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E W dniach od 13 kwietnia 2017 roku do 11 maja 2017 roku  w każdy czwartek w  godz. od 800 – do 1400 w Urzędzie Gminy...