OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych  oraz świadczenia...

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 22 grudnia 2017r.  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

Kondolencje

Pani  Łucji Sochackiej wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...