kondolencje

Pani Łucji Sochackiej wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki     składają Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz...

kondolencje

Pani Łucji Sochackiej wyrazy współczucia z powodu śmierci MATKI składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...

Dzień wolny

Informujemy, że dnia 2 maja 2016r.   Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E W związku z opracowywaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie nowej...