ODKOMARZANIE

ODKOMARZANIE Informuje się mieszkańców Gminy Skarbimierz, że w dniach od  24 – 30 czerwca 2019r. w godz. ok. 19.30 do zachodu słońca...

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 21 czerwca 2019roku  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...