Kondolencje

Krystynie Urbanowicz wyrazy współczucia z powodu śmierci OJCA składają Wójt Gminy Skarbimierz oraz pracownicy Urzędu Gminy...

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia postępowania i udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy...

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w...