Spotkanie edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt  pn.... szczegóły

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Skarbimierz oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, serdecznie zapraszają Rolników na szkolenie... szczegóły

dzień wolny

O g ł o s z e n i e Informujemy, że dnia 24 grudnia 2015r. Urząd Gminy Skarbimierz będzie... szczegóły

spis wyborców

WÓJT  GMINY  SKARBIMIERZ podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks Wyborczy /Dz.... szczegóły