Ogłoszenie

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w... szczegóły

Remont Domu Ludowego w Zielęcicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarbimierz.pl Skarbimierz:... szczegóły

Dzierżawa gruntów rolnych

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych Lp. Oznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza... szczegóły

Dzierżawa na okres 3 lat

W Y K A Z Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3... szczegóły

Nieruchomości – przetarg

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego... szczegóły