Ogłoszenie

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w... szczegóły

Ogłoszenie

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w... szczegóły

Remont Domu Ludowego w Zielęcicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarbimierz.pl Skarbimierz:... szczegóły

Dzierżawa gruntów rolnych

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych Lp. Oznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza... szczegóły

Dzierżawa na okres 3 lat

W Y K A Z Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3... szczegóły

Nieruchomości – przetarg

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego... szczegóły