Nieruchomości – przetarg

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego... szczegóły

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego... szczegóły

Wykaz nieruchomości – dzierżawa

W Y K A Z Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze... szczegóły

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem. Lp. Nr... szczegóły