Ogłoszenie

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Łukowicach... szczegóły

Wykaz nieruchomości

W Y K A Z Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze... szczegóły

Przetarg – Kruszyna

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Kruszynie, oznaczonej... szczegóły