Wykaz nieruchomości.

W Y K A Z Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3... szczegóły