Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny

nieruchomości

     Pow.

działki

w ha

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

 

Cena

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 24/6

ark. m. 2

jedn. rej. G. 20, obręb Skarbimierz- Osiedle

 

0,2892 ha

 

OP1B/00021991/8

 

Nieruchomość zabudowana.

Położona w środkowej części obrębu Skarbimierz-Osiedle, w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowo – usługowej, 5 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja gruntu korzystna brak ryzyka wystąpienia podtopień i powodzi w tym obszarze. Teren jest ogrodzony. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratowego, w centralnej części działka jest zabudowana. Teren wokół budynku nie jest zagospodarowany ani wybrukowany , jest zakrzaczony i zadrzewiony. Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Na działce są posadowione dwa murowane budynki niemieszkalne.

Budynek użytkowy wybudowany w 1970 r. (zgodnie z ewidencją budynków) w technologii tradycyjnej(murowany z cegły), niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i piętro). Fundamenty żelbetowe. Strop nad parterem żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych. Stropodach konstrukcji żelbetowej pokryty papą. Klatka schodowa wewnętrzna konstrukcji stalowej, dwubiegowa, ze stopniami żelbetowymi. Posadzki betonowe i pcv. Stolarka okienna drewniana. Wrota zewnętrzne stalowe. Instalacje nieczynne, niekompletne i zdemontowane, brak grzejników. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne malowane farbą olejną i klejową. Elewacje z cegły wapiennej i ceramicznej. Budynek w dużym stopniu zużycia, obecnie nie jest używany. Widoczne zawilgocenia i pęknięcia ścian. Okna zużyte, wypaczone i nieszczelne. Drzwi zużyte. Brak większości drzwi wewnętrznych. Tynki kruszące się, powłoki malarskie zabrudzone. Budynek w stanie do kapitalnego remontu i termomodernizacji.

Budynek garażowy wybudowany w roku 1970 (zgodnie z ewidencją budynków) w technologii tradycyjnej (murowany z cegły), niepodpiwniczony, wolnostojący budynek garażowy. Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne z cegły pełnej licowanej cegłą wapienną, stropodach płaski, jednospadowy, kryty papą. Wrota stalowe, okna drewniane okratowane. Stan techniczny budynku pogorszony.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 24/6 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem 8 P– tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów,

– częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem 2KDZ – drogi i ulice klasy zbiorczej.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

322.000,00 zł

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 02.12.2019 r. do dnia 16.12.2019 r.

 

                                                                                                                                                                     Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł