Rada Gminy Skarbimierz

Siedziba:
ul. Parkowa 12,
49-318 Skarbimierz

Lista radnych
L.p. Nazwisko i imię Funkcja Okręg
1. SZKODA Piotr Przewodniczący Rady Gminy Brzezina
2. HUPTYŚ Janusz Zastępca Przewodniczącego Skarbimierz-Osiedle
3. KOWALSKA Małgorzata Radna Gminy Skarbimierz Zwanowice
4. DROZD  Anna Radna Gminy Skarbimierz Kruszyna
5. KWAŚNICA Ryszard Radny Gminy Skarbimierz Pawłów
6. JANOCHA Joanna Radna Gminy Skarbimierz Żłobizna
7. MAGIERA Stanisław Radny Gminy Skarbimierz Zielęcice
8. GALANT Władysław Radny Gminy Skarbimierz Skarbimierz
9. GRĄDZIEL Paweł Radny Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle
10. URYGA Zdzisław Radny Gminy Skarbimierz Lipki
11. GULEWSKI Jarosław Radny Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle
12. KOŁODZIEJ Marek Radny Gminy Skarbimierz Łukowice  Brzeskie
13. CHROMIK Dariusz Radny Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle
14. HORODYŃSKI Leszek Radny Gminy Skarbimierz Małujowice
15. NAWROCKI Dariusz Radny Gminy Skarbimierz Pępice