- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Oświadczenie

W związku z licznymi pytaniami, a wręcz zarzutami o bezprawnym działaniu Straży Miejskich i Gminnych w zakresie ujawniania wykroczeń przekraczania prędkości załączamy stanowisko Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych stanowiące odpowiedź na opublikowane stanowisko Prokuratury Generalnej jakoby Straże Gminne (Miejskie) nie posiadały uprawnień do używania stacjonarnych urządzeń do rejestracji wykroczeń polegających na nieprzestrzeganiu dozwolonej prędkości (popularnie – fotoradarów).

Do pobrania: oświadczenie [1]
Do przeczytania: Artykuł [2]