Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wszelkie dokumenty dotyczące referendum dostępne poniżej:

  • Zarządzenie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów <klik>

1. Obwieszczenie PKW o okręgach SEJM SENAT

2. Obwody głosowania w Gminie Skarbimierz

3. Informacje o upr. wyborców niepełnosprawnych    

4. Rozporządzenie MSWiA dot. sporzadzenia aktu pełnomocnictwa

5. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

6. Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa  

7. Informacja dot. głosowania korespondencyjnego

8. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

9. Uchwała PKW w spr. powoływania obwodowych komisji wyborczych

10. Wzór zgłoszenia na członka OKW

11. Zarządzenie Wójta w spr. wykazu miejs na bezpłatne ogłoszenia wyborcze

 

 
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Niepełnosprawni
(wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie za granicą
(wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

 

 

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

https://youtu.be/vEzWelABjOk

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/lWIth5P0jqE

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8