- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Interpelacja Radnego Pana Dariusza Nawrockiego w spr. budowy przedszkola

Interpelacja Radnego Pana Dariusza Nawrockiego w spr. budowy pr [1]

odp. na interpelację [2]