- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Interpelacja Radnego Pana Piotra Szkody w spr. przydzielenia mieszkania socjalnego

Interpelacja Radnego Pana Piotra Szkody w spr. mieszkania socjalnego [1]

 

odpowiedź interpelacji Pana Piotra Szkody [2]