- Urząd Gminy Skarbimierz - http://skarbimierz.pl -

Interpelacja Radnej Pani Barbary Gutwińskiej w spr. budowy budynku przedszkolnego

Interpelacja Radnej Pani Barbary Gutwińskiej w spr. budowy budy [1]

odp. na interpelację [2]