1 lipca 2021 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Już 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu a jesteś mieszkańcem GMINY SKARBIMIERZ deklarację możesz wysłać do urzędu listem poleconym lub złożyć osobiście  w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej: https://zone.gunb.gov.pl/

Informacje i druki do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Deklaracja A dla budynków i lokali mieszkalnych do pobrania – w załączniku poniżej

CEEB_deklaracja_A_mieszkalne

Deklaracja B dla budynków i lokali niemieszkalnych do pobrania – w załączniku poniżej

CEEB_deklaracja_B_niemieszkalne

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł