LOkalny Punkt Informacyjny

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  w Brzegu  we współpracy  z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

zaprasza

                                                        przedsiębiorców z sektora MŚP                                                                 

 posiadających prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące

działania 2.4  Współpraca gospodarcza  i promocja  w ramach RPO WO 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 11.09.2015 r. ( piątek), godz. 12.30  w Lokalnym Punkcie Informacyjnym FE w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala konferencyjna I p.).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (tel. 77 444 17  78, 444 12 02)!!

Więcej informacji: Lokalny Punkt Informacyjny FE w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, tel. 77 444 17 78, 444 12 02, e-mail: lpi.brzeg@opolskie.pl

Drukuj Wydrukuj artykuł