PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

Zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

                  (Dz.U. z 2015r.poz.2164 z późn.zm.) ,Gmina Skarbimierz przedstawia plan postępowań  o udzielenie zamówień ,jakie przewiduje

                  przeprowadzić w 2017r).   

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia wg.podziału na zamówienia na roboty budowlane , dostawy lub usługi.

 

Przewidywany tryb lub procedury zamówienia

 

Orientacyjna wartość zamówienia

       (brutto) w zł

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

 

        Uwagi

 

 

 

 

1.

 

Budowa ścieżek rowerowych

na terenie Gminy  Skarbimierz.

 

 

Roboty budowlane

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

4 500 000,00

 

 

II.kw.

 

 

Realizacja 2017/2018r.

 

2.

Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej w msc. Żłobizna  

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

1 212 599,35

 

III.kw

 

Realizacja 2017/2018r.

 

3.

Przebudowa drogi gminnej

Małujowice-Skarbimierz I.etap.

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

4 000 000,00

 

I.kw

 

Realizacja 2017r

 

4.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z nowymi przyłączami do posesji położonych w drodze ul. Brzeskiej na terenie Skarbimierza-Osiedla  

 

Roboty budowlane

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

500 000,00

 

 

II.kw.

 

 

Realizacja 2017r.

 

5.

Remont drogi wewnętrznej w

miejscowości  Pawłów.

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

200 000,00

 

II.kw.

 

Realizacja 2017r.

 

6.

Remont drogi wewnętrznej ul.

Ogrodowa w Lipkach

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

650 000,00

 

II.kw.

 

Realizacja 2017r.

 

7.

 

Budowa  oświetlenia ulicznego

na terenach inwestycyjnych

Skarbimierz-Osiedle.

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

250 000,00

 

II.kw.

 

Realizacja 2017r.

 

 

8.

 

Odbudowa zbiornika wodnego

wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzezina

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

400 000,00

 

IV.kw.

 

Realizacja 2017/2018r.

9. Utworzenie parku  na terenie Skarbimierza-Osiedla.  

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

300 000,00

 

IV.kw.

 

Realizacja 2017/2018r.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł