27 kwietnia br., przy  pomniku jeńców  filii obozu Gross – Rosen w Pępicach, odbyła się uroczystość z okazji obchodów 73  rocznicy wyzwolenia obozu Brieg–Pampitz, oraz zakończenia II wojny światowej. Współorganizatorami tegorocznej uroczystości były: Gminna Biblioteka Publiczna oraz 1 Brzeski Pułk Saperów. Nad całością czuwali nauczyciele: Marzena Łyczak, Szymon Gancarczyk. Uroczystość poprowadzili wspólnie nauczyciel Gminnego Zespołu Szkół – Szymon Gancarczyk oraz mjr Sławomir Marcinek z  1 Pułku Saperów w Brzegu. Gośćmi tegorocznych obchodów byli: Wójt Gminy Skarbimierz – Andrzej Pulit, W-ce Burmistrz Miasta Brzeg Bartłomiej Kostrzewa, Sekretarz Powiatu Brzeskiego p. Genowefa Prorok, Sekretarz Gminy Skarbimierz p. Małgorzata Kubik mjr Paweł Augustyniak z 1 Pułku Saperów w Brzegu, przedstawiciele środowisk kombatanckich, Urzędu Gminy, Urzędu Miasta Brzeg, wojska, policji, straży pożarnej, straży gminnej w Skarbimierzu Osiedle. Uroczystość celebrowali także uczniowie szkół Powiatu Brzeskiego, w tym uczniów ze szkoły w Skarbimierzu wraz z opiekunami.

Na wstępie uroczystości prowadzący powitał wszystkich zebranych. Następnie w nastrój zadumy i refleksji wprowadził swa modlitwą ksiądz Janusz Durlik.  Tuż po tym nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń; Prezes dr Józef Duda w imieniu Związku Kombatantów RP          i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował odznaczeniami związkowymi Wójta Gminy Skarbimierz p. Andrzeja Pulita oraz p. Władysława Pyczka z Pępic a następnie przybliżył, w krótkim wystąpieniu historię obozu Brieg-Pampitz. Kolejnym punktem uroczystości był apel poległych, poprowadzony przez mjr Sławomira Marcinka, po którym nastąpiła salwa honorowa, a na następnie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i znicze. Na koniec uczniowie szkoły przy wsparciu chóru Cantate Domino ze Skarbimierza  zaprezentowali krótki program artystyczny. Po uroczystości na wszystkich gości czekał gorący posiłek w postaci grochówki.

 

Szymon Gancarczyk

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu

Siedziba: ul. Jaśminowa 1 Żłobizna

49-305 Brzeg

Tel. 77 458 00 97

NIP: 747-182-90-55

 

Drukuj Wydrukuj artykuł