- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

dzień wolny

O g ł o s z e n i e

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2015r. Urząd Gminy Skarbimierz
będzie nieczynny.