W DNIACH 07 LUTEGO – 14 LUTEGO 2022r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ

W DNIACH 07 LUTEGO – 14 LUTEGO 2022r.

Lp.  Miejscowość  Data zebrania  Godzina  Miejsce  
l termin  II
termin
 
l.  Kopanie07.02.2022r. (poniedziałek)15301600Dom Ludowy
2.  Zwanowice    07.02.2022r. (poniedziałek)  1700  1730Dom Ludowy
3.  Prędocin  08.02.2022r. (wtorek)15301600Dom Ludowy
4.  Skarbimierz-Osiedle08.02.2022r. (wtorek)1730Hol byłego Gimnazjum w Skarbimierzu-Osiedle
5.  Skarbimierz    09.02.2022. (środa)  15301600Dom Ludowy
6.  Pawłów09.02.2022r. (środa)17301800Dom Ludowy
7.  Pępice10.02.2022r. (czwartek)15301600Dom Ludowy
8.  Żłobizna10.02.2022r. (czwartek)17301800  Budynek dawnego Zespołu Szkół Rolniczych
9.Małujowice11.02.2022r. (piątek)15301600Dom Ludowy
10.  Zielęcice11.02.2022r. (piątek)17301800Dom Ludowy
11.Bierzów12.02.2022r (sobota)10001030Dom Ludowy
12.Łukowice Brzeskie  12.02.2022r. (sobota)11001130Dom Ludowy
13.Brzezina12.02.2022r. (sobota)13001330Dom Ludowy
14.Lipki12.02.2022r. (sobota)15001530Dom Ludowy
15.Kruszyna14.02.2022r. (poniedziałek)16301700Dom Ludowy

P r o j e k t porządku zebrania wiejskiego:

       1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.

       2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej i realizacji planu

           rzeczowo-finansowego za 2021 rok oraz jego przyjęcie.

       3. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok.

       4. Informacja Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy za 2021 rok.

       5. Informacja Wójta Gminy o budżecie Gminy na 2022rok. 

       6. Sprawy różne

           – podjęcie uchwał

Przewodniczącym zebrania będzie Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla/

Obsługę kancelaryjną zebrań zapewnią pracownicy UG.

Zasady bezpieczeństwa:

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki,  obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez

uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren zebrania;

Przy wejściu na zebranie obowiązkowy pomiar temperatury ciała, pomiar saturacji, stosowanie rękawiczek jednorazowych;

Zakaz wstępu osobom chorym z objawami choroby zakaźnej lub objętym kwarantanną;

Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

Wójt Gminy Skarbimierz

                                               / –  / Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł