HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ

W DNIACH 29 STYCZNIA – 03 LUTY 2016r.

 

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Data zebrania

 

Godzina

 

Miejsce

 

l

termin

 

II
termin

 

l.

 

Kopanie 29.01.2016r. (piątek) 1530 1600 Dom Ludowy
2.

 

 

Zwanowice

 

 

29.01.2016r. (piątek)

 

 

1700

 

1730 Dom Ludowy
3.

 

Prędocin

 

30.01.2016r. (sobota) 1100 1130 Dom Ludowy
4.

 

Pawłów 30.01.2016r. (sobota) 1230 1300 Dom Ludowy
5.

 

Skarbimierz

 

 

30.01.2016r. (sobota)

 

1400 1430 Dom Ludowy
6.

 

Brzezina 30.01.2016r. (sobota) 1530 1600 Dom Ludowy
7.

 

Pępice 31.01.2016r. (niedziela) 1100 1130 Dom Ludowy
8.

 

Bierzów

 

31.01.2016r. (niedziela) 1230 1300

 

Dom Ludowy
9. Łukowice Brzeskie 31.01.2016r. (niedziela) 1400 1430 Dom Ludowy
10.

 

Zielęcice 31.01.2016r. (niedziela) 1530 1600 Dom Ludowy
11. Małujowice 01.02.2016r. (poniedziałek) 1530 1600 Dom Ludowy
12. Lipki 01.02.2016r. (poniedziałek) 1700 1730 Dom Ludowy
13. Żłobizna 02.02.2016r. (wtorek) 1500 1530 Budynek dawnego Zespołu Szkół Rolniczych
14. Kruszyna 02.02.2016r. (wtorek) 1630 1700 Dom Ludowy
15. Skarbimierz- Osiedle 02.02.2016r. (wtorek) 1800 1830 Urząd Gminy Skarbimierz             – sala nr 7

 

  • 2.

P r o j e k t porządku zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej i realizacji planu

rzeczowo-finansowego za 2015 rok oraz jego przyjęcie.

  1. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.
  2. Informacja Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy za 2015 rok.
  3. Informacja Wójta Gminy o budżecie Gminy na 2016 rok.
  4. Sprawy różne

– podjęcie uchwał

Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                    / –  / Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł