HARMONOGRAM ZEBRAŃ W SOŁECTWACH GMINY SKARBIMIERZ

W DNIACH 15 STYCZNIA – 20 STYCZNIA 2018r.

 

Lp.

 

Miejscowość

 

Data zebrania

 

Godzina

 

Miejsce

 

l

termin

 

II
termin

 

l.

 

Kopanie 15.01.2018r. (poniedziałek) 1530 1600 Dom Ludowy
2.

 

Zwanowice

 

 

15.01.2018r. (poniedziałek)

 

1700

 

1730 Dom Ludowy
3.

 

Prędocin

 

16.01.2018r. (wtorek) 1530 1600 Dom Ludowy
4.

 

Kruszyna 16.01.2018r. (wtorek) 1700 1730 Dom Ludowy
5.

 

Skarbimierz

 

 

16.01.2018. (wtorek)

 

1900 1930 Dom Ludowy
6.

 

Zielęcice 17.01.2018r. (środa) 1600 1630 Dom Ludowy
7.

 

Pawłów 17.01.2018r. (środa) 1730 1800 Dom Ludowy
8.

 

Bierzów 18.01.2018r. (czwartek) 1530 1600

 

Dom Ludowy
9. Żłobizna 18.01.2018r. (czwartek) 1700 1730 Budynek dawnego Zespołu Szkół Rolniczych
10.

 

Lipki 18.01.2018r. (czwartek) 1900 1930 Dom Ludowy
11. Pępice 19.01.2018r. (piątek) 1530 1600 Dom Ludowy
12. Skarbimierz – Osiedle

 

19.01.2018r. (piątek) 1730 1800 Urząd Gminy Skarbimierz –sala nr 7
13. Małujowice 20.01.2018r. (sobota) 1030 1100 Dom Ludowy
14. Łukowice Brzeskie 20.01.2018r. (sobota) 1230 1300 Dom Ludowy
15. Brzezina 20.01.2018r. (sobota) 1500 1530 Dom Ludowy

 

 

P r o j e k t porządku zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej i realizacji planu

rzeczowo-finansowego za 2017 rok oraz jego przyjęcie.

  1. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.
  2. Informacja Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy za 2017 rok.
  3. Informacja Wójta Gminy o budżecie Gminy na 2018 rok.
  4. Sprawy różne

– podjęcie uchwał

Drukuj Wydrukuj artykuł