Wójt Gminy Skarbimierz informuje na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022r., poz 2236), że  Gmina Skarbimierz przystępuje do zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z Polskiej Grupy Górniczej ze składu Kobylański

Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w gospodarstwach domowych Gmina Skarbimierz będzie mogła sprzedać paliwo stałe mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł za tonę.  

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki:

  • uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967)
  • oraz nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
Drukuj Wydrukuj artykuł