INFORMACJA  !!!!

W związku z trwająca przebudową drogi gminnej – ul. Brzeskiej w miejscowości Skarbimierz-Osiedle

Urząd Gminy Skarbimierz informuje, że przedmiotowa droga będzie całkowicie zamknięta :

  1. w dniach 26 – 27 września 2017r. na odcinku od marketu DINO do drogi prowadzącej na byłą oczyszczalnię ścieków

  2. dnia 27 września 2017r. na odcinku od miejscowości Skarbimierz do drogi prowadzącej na byłą oczyszczalnię ścieków

W związku z powyższym dojazd do wszystkich budynków zlokalizowanych na tym odcinku oraz parkingu osiedlowego od strony  ul. Brzeskiej będzie niemożliwy.

Drukuj Wydrukuj artykuł