Informacja o możliwym uruchomieniu syren alarmowych

W dniu 22 marca 2017r. w ramach treningu decyzyjnego pk. Sudety-17 organizowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki może zostać ćwiczebnie, dwukrotnie uruchomiona syrena alarmowa na terenie Gminy Skarbimierz.

O godz. 11.30 będzie wyemitowany modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut oznaczający ogłoszenie alarmu.

Następnie o godz. 13.30 nastąpi odwołanie alarmu – zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie sprawności urządzeń obrony cywilnej do uruchomienia syren alarmowych oraz popularyzowanie obowiązujących sygnałów alarmowych ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7.01.2013 r.      w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organ w tych sprawach (Dz.U.2013.96).

Drukuj Wydrukuj artykuł