INFORMACJA O OTWARCIU

URZĘDU GMINY SKARBIMIERZ

Informuje   się,  że od dnia 26  maja  2020r.  zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Skarbimierz i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  z zachowaniem wszystkich zalecanych środków ostrożności,                              a w szczególności:

 1. Każdy z interesantów zobowiązany jest dokonać dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do urzędu (przy wejściach umieszczone są dezynfekatory).
 2. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub odzieży (chyba, że stan zdrowia zwalnia daną osobę od tego obowiązku) oraz noszenie rękawiczek.
 3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w  Urzędzie, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,  z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 4. Należy zachować 2- metrową odległość od drugiej osoby.
 5. Przychodzić do urzędu bez osób towarzyszących (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).
 6. Należy powstrzymać się od wizyty jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

Urząd Gminy Skarbimierz  zapewnia  również  obsługę  interesantów:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu:  (77) 4046600  – interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym; GOPS – (77) 4046610.
 2. pocztą elektroniczną  e-mail: ug@skarbimierz.pl; gops@skarbimierz.pl
 3. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej   ePUAP; www.epuap.gov.pl
 4. poprzez platformę www.obywatel.gov.pl
 5. pocztą  tradycyjną  na  adres:  Urząd Gminy Skarbimierz, Skarbimierz – Osiedle ul. Parkowa 12, 49 – 318 Skarbimierz.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł