Informacja o uzyskanej dotacji na zadanie: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarbimierz”

Gmina Skarbimierz otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarbimierz”

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  7 800 złotych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 7 800  zł – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie.
Drukuj Wydrukuj artykuł