Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz – w roku 2019”

 

Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2019”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  9 865,80 złotych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 1 973,16 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 1 973,16  zł – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 5 919,48 zł – środki własne gminy.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł