- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz – w roku 2019”

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz – w roku 2019”

 

Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2019”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  9 865,80 złotych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia: