Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz –
w roku 2021”

Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2021”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  37 580,76 złotych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 7 516,15  zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 5 261,31 zł – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 24 803,30 zł – środki własne gminy.
Drukuj Wydrukuj artykuł