Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na przedsięwzięcie: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz –
w roku 2023”

Gmina Skarbimierz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w roku 2023”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2 251,80 złotych.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 450,36  zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 450,36 zł – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 1351,08  zł – środki własne gminy.
Drukuj Wydrukuj artykuł