NSP

 

Do formularza należy logować się wyłącznie poprzez stronę www.spis.gov.pl !!!

Aby spisać się szybciej warto wcześniejprzygotować:

 • swój numer PESEL i nazwisko rodowe matki lub dane do logowania poprzez Pofil Zaufany,
 • numer PESEL, datę urodzenia, wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy

członków gospodarstwa domowego,

 • informacjęo formie własności, powierzchni użytkowej w m2 oraz sposobie ogrzewania mieszkania.

Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

 

Lub

Do formularza należy logować się wyłącznie poprzez stronę www.spis.gov.pl !!!

 1. Metody logowania:
 2. numer PESEL oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu (aby zdefiniować hasło, wymaganym jest podanie nazwiska rodowego matki)
 3. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej –Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków oraz e-dowód
 4. adres email oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu – metoda przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, którzy w dniu 31 marca 2021 r. zamieszkiwali stale lub przebywali czasowo na terenie Polski
 5. Formularz mieszkaniowy, przygotuj:
 6. Informację o formiewłasnościmieszkanie (np. osoby/osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowej, gminy, zakładu pracy, towarzystwa budownictwa społecznego)
 7. Powierzchnia użytkowa mieszkania w m2
 8. Sposób ogrzewania mieszkania (np. z sieci, centralne ogrzewanie indywidualne, piec)
 • Kwestionariusz osobowy, przygotuj:
 1. PESEL i data urodzenia członków gospodarstwa domowego
 2. Wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy

Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł