JESTEM ZAMELDOWANY W POLSCE ALE MIESZKAM ZA GRANICĄ. JAK SIĘ SPISAĆ?
Przede wszystkim należy rozróżnić miejsce zamieszkania od miejsca zameldowania.

Miejsce zamieszkania to miejsce, w którym osoba zwykle spędza czas wolny od pracy lub nauki, w tym noc. Nie jest przy tym istotne, czy osoba jest pod danym adresem zameldowana lub mieszka bez zameldowania.

Jako osoba spisująca dopisujesz do formularza spisowego osoby, które:
• są zameldowane w Polsce w Twoim miejscu zamieszkania;
• w związku z pracą w Polsce lub za granicą mieszkają w innym miejscu;
• regularnie, czyli trzy lub więcej razy w miesiącu, wracają do mieszkania, w którym mieszkasz.

Natomiast osoby, które wg stanu na dzień 31 marca 2021 r.:
• są zameldowane w Polsce w Twoim miejscu zamieszkania;
• w związku z pracą w Polsce lub za granicą mieszkają gdzie indziej;
• wracają do miejsca zamieszkania w Polsce dwa razy w miesiącu lub rzadziej
powinny zostać dopisane w części formularza spisowego „Osoby przebywające za granicą”.

 

 spis

Drukuj Wydrukuj artykuł