URZĄD  GMINY SKARBIMIERZ                      

 

                         K O M U N I K A T  !!!

 

Z  uwagi  na  zagrożenie  zakażeniem  koronawirusem

OD DNIA 16 MARCA 2020r.(poniedziałek)

URZĄD GMINY SKARBIMIERZ

oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

BĘDZIE  Z A M K N I Ę T Y  DLA  INTERESANTÓW     DO  ODWOŁANIA

Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie tel.(77)  40 46 600,

 

poprzez pocztę elektroniczną:   ug@skarbimierz.pl    

                                                      gops@skarbimierz.pl               

lub elektroniczną skrzynkę podawczą e-puap.

W sprawach szczególnie pilnych, niecierpiących zwłoki należy umawiać się telefonicznie.

 

GOPS informuje, że wszelkie sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+ będą załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego.

Numery wewnętrzne UG:   

Sekretariat – 101

Księgowość – 203,205

Podatki          – 202

Ewidencja ludności, dowody osobiste – 215

Ochrona środowiska (fotowoltaika) – 218

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 213,212

 

 

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł