Komentarz do artykułu o  zakupie  samochodu typu PLUG-IN DS 7  przez Gminę Skarbimierz.

Gmina Skarbimierz przez 30 lat istnienia ma najlepszy wskaźnik inwestycyjny w województwie opolskim pomimo , że była na 12 pozycji dochodowej, a obecnie jest na 3 pozycji na 72 gminy województwa opolskiego. Zainwestowano 160 mln zł, to jest 20 tys. zł na każdego mieszkańca. Każdy mieszkaniec może otrzymać pomoc  na ochronę powietrza (fotowoltaika, pompy ciepła itp.) do 50% inwestycji, do kwoty nie większej niż 18 tys. zł . Mieszkańcy skorzystali już z pomocy na kwotę 8,5 mln zł. Zwolnień podatkowych dokonano na 64 mln zł , tj. 8 tys. zł na mieszkańca. Gmina nabyła 3 samochody strażackie za 2 mln 400 tys. zł , a dodatkowo zakupiła Forda S-MAX za 130 tys. zł . W związku z ustawą o elektromobliności zamontowano 2 stacje ładowania prądu nieodpłatnie dla każdego posiadacza samochodu elektrycznego. Gmina w ramach tego programu zakupiła samochód typu hybryda PLUG-IN DS 7 do dyspozycji urzędu gminy. Przy zakupie optowano za zakupem samochodu  typu PLUG-IN BMW X 3, ale najlepsze warunki zaproponowała firma sprzedająca DS 7. Przeciw zakupowi samochodu elektrycznego wystąpił radny, który twierdził, iż jest to kosztem podatników takich jak on, ale z wyliczeń pobranych diet i odprowadzonych podatków na rzecz gminy wynikło, że  znacznie więcej korzysta z diet niż świadczy na rzecz gminy. Radny nie tylko udziela wywiadów podając nieprawdę, ale też informuje różne organy o rzekomych nieprawidłowościach. W reakcji na te informacje Urząd Zamówień Publicznych przyjął uznaniowo ( niezgodnie z ustawą), że w opisie przedmiotu nie można ujmować kwoty do jakiej  ogranicza się zamówienie. W związku z tym UZP podał, że gmina powinna uznać wynik przetargu  jako wiążący na kwotę 270 tys. zł pomimo ,że  kwota ograniczająca była wyznaczona na 260 tys. zł. Natomiast w zamówieniu z wolnej ręki od firmy wcześniej  oferującej  zakup  za  270 tys. zł   dokonano zakupu za 257 tys. zł wraz z dodatkowym wyposażeniem.

         Gmina Skarbimierz szczyci się najlepszym programem proekologicznym w województwie opolskim, a zakup samochodu elektrycznego typu PLUG-IN jest częścią tego programu.

Drukuj Wydrukuj artykuł