Pani

Agnieszce Kędra

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA

składają

Wójt Gminy Skarbimierz

oraz koledzy i koleżanki Urzędu Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł